Skip to content

Den skrattande psykologen

LDH-svart-250Lena Dur Högnelid: Leg psykolog, skrattspecialist/gelotolog, föreläsare, organisationskonsult

Min ambition är att sprida ny kunskap om skratt, inspirera till tillämpning av kunskapen och vara ett stöd för företag, myndigheter, organisationer samt för intressenter inom vård och skola. Jag står också till tjänst för media, programmakare och nytänkare. Alla mina uppdrag utmärks av kompetens och evidens, “learning by doing” och ett salutogenetiskt synsätt. Och så många skratt förstås!

Giraffens Skratt är numera del av KBT Blå Dur. Allt du söker finns HÄR