Skip to content

Den skrattande psykologen

LDH-svart-250Lena Dur Högnelid: Leg psykolog, skrattspecialist/gelotolog, föreläsare, organisationskonsult

Är du nyfiken på nya begrepp som skrattglädje, skrattfaktor, skrattklimat och skrattmedicin? Min ambition är att sprida ny kunskap om skratt, inspirera till tillämpning av kunskapen och vara ett stöd för företag, myndigheter, organisationer samt för intressenter inom vård och skola.  Alla mina uppdrag utmärks av kompetens och evidens, “learning by doing” och ett salutogenetiskt synsätt. Och så många skratt förstås!

 • Skrattercise

  Varje gång skrattfyrverkeriet tänds till i oss händer det massor av saker! (Som inte händer om vi inte skrattar!)

  SKRATTERCISE betyder skratträning men är också etiketten på den “skrattexperimentverkstad” som ingår i mina workshops och föreläsningar. Skrattgaranti utlovas!

  Läs mer …

   

   

 • Strategiskt skrattglädjearbete

  Hur har ni det på arbetsplatsen med skrattklimatet? Ett gott skrattklimat påverkar lust och förmåga att prestera, vilket påverkar lönsamheten och andra mål med verksamheten.Kan man påverka skrattklimatet? Ja, med bra strategier! Dessutom är det roligt! Strategiskt skrattglädjearbete är en bärande del i systematiskt arbetsglädjearbete.

  Läs mer … 

   

   

 • Från Haha till Aha

  En inspirerande och interaktiv workshop om SKRATTGLÄDJE!  Små skrattfyrverkerier gör stor skillnad för individen men påverkar också arbetslust, samspel och prestation. Söker du ett spännande inslag på konferensen/mötet som ger energi, engagemang, värdefull kunskap och många SKRATT?

  Läs mer …

   

 • AKTUELLT

  Efterfrågad bok på gång! Planerad utgivning våren 2016!

  Skrattglädje, skrattklimat, skrattfaktor… Vad betyder orden?

  •  MEDIA-hörnan bjuder på klipp i urval från den senaste tiden.

  Läs mer …

   

   

 • Skratt i skolan

  Det är inte bara vuxna som behöver lek och skratt. I skolans värld lyser närvaro eller frånvaro av två fenomen extra starkt: gemenskap och inlärning. Hur kan man tillämpa skrattercise i skolan? Och hur gör man det gående kaviarskrattet?

   

  Läs mer …

   

 • Skrattmedicin för vuxna

  Kunskapen växer kring skrattets medverkan i en mängd olika processer, respektive följderna av brist på skrattande!  Skrattmedicin är gratis och utan biverkningar! Frågan är hur kunskapen om skrattandets effekter kan användas i praktiken. Eller om det är försvarbart att inte göra det…

  Läs mer …